Tre kandidatar kjempar om rådmannsjobben

Publisert 03.12.2020 kl. 05.00

Av i alt 13 søkjarar til den faste stillinga som rådmann i Samnanger er tre med i sluttspurten. No har arbeidsutvalet bede om ekstern hjelp til å vurdera kven som er best eigna. Fungerande rådmann Ingebjørg Vamråk (biletet) er mellom dei som ønskjer jobben.

Les e-avisa
Bestill Abonnement