Styrer nesten heilt tom skule

Publisert 19.03.2020 kl. 05.00

På skulane i Samnanger står så godt som kvart einaste klasserom tomt. Korona-epidemien har skapt unntakstilstand for både lærarar og elevar. Rektor Inge Aasgaard (biletet) på barneskulen rosar staben sin for måten dei handterer utfordringane på. – Alle lærarane får klare arbeidsoppgåver sjølv om dei har heimekontor, fortel han. Også elevane skal jobba heimefrå dei komande vekene.

Les e-avisa
Bestill Abonnement