Stadig fleire pensjonistar flyttar til Bjørkheim

Publisert 17.12.2020 kl. 05.00

Trenden med at pensjonistar sel einebustaden og kjøper seg leilegheit i sentrum breier om seg i Samnanger. Bjørkheim Eiendom AS har selt ti nye husvære dei siste par åra. Dei fleste er kjøpte av pensjonistar. Vilhelm og Solveig Haugen flytta inn i sommar.

Les e-avisa
Bestill Abonnement