Legg ned minibanken på Bjørkheim

Publisert 27.05.2021 kl. 05.00

Fredag neste veke vert minibanken på Bjørkheim lagt ned. Årsaka er at stadig færre nyttar seg av denne tenesta. No er det daglegvarebutikkane som overtek. Der kan du gjera både uttak og innskot.

Biletet: T.v. butikksjefane Erlend Steinsland og Håvard Tvedterås. T.h. kunderådgjevarar i Sparbanken Vest, Harald Boge og Torbjørn Storås.
Foto: Marianne A. Reistad

Les e-avisa
Bestill Abonnement