Lastar Hendingar
Denne hending er over.

Me ønskjer ungdom frå 8. trinn og opp til 18 år velkomne til ungdomsbading i symjebassenget på ungdomsskulen kl. 18.00-19.30. Tilbodet er gratis.
Kulturkontoret

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no