Lastar Hendingar
Denne hending er over.

Me startar opp 12. mai.
Møt opp ved kyrkja på Ådland kl 11.00. Me går til dagsturhytta. Påfylgjande onsdagar vert det å møta ved Nesodden kl 11.00. Vel møtt nye og gamle vandrarar!

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no