Lastar Hendingar
Denne hending er over.

13. juni kl. 11.00.
Tale v/Øystein Rønhovde.
Samnanger misjonsforsamling

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no