Lastar Hendingar
Denne hending er over.

i Sætervika 23/6 kl 18.
Bål, andakt, kano m.m. Ta med grillmat.

Arr. Samnanger misjonsforsamling

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no