Lastar Hendingar
Denne hending er over.

laurdag 12. juni. Oppmøte ved moloen på Gjerde kl. 10.00 for alle som er interesserte.
Hugs redningsvest!
Arr. Samnanger jeger- og fi skerlag v/ungdomsutvalet

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no