Lastar Hendingar
Denne hending er over.

 14.-16.1: Møte på Tysse kvar dag kl. 19.30.
Tale v/ Odd Eivind Stensland.
Arr. Samnanger misjonsforsamling

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no