Lastar Hendingar
Denne hending er over.

søndag 19. januar kl. 17.00.
Frie vitnemål og song.
Ta med kaffimat.

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no