Lastar Hendingar
Denne hending er over.

Bygdafolket er invitert til å nyta laurdagsgrauten i lag på Nesodden 14. mars kl. 13-15. Gratis.
Arr. Samnanger misjonsforsamling

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no