Lastar Hendingar
Denne hending er over.

Bygdafolket er invitert til å nyta laurdagsgrauten sin på Nesodden 15. februar.
Eit treffpunkt med litt avkopling. Det vert ikkje anna program. Saft og kaffi skal gjera drøsen varm.
Serveringa er gratis!
Tilbodet er ope mellom kl 13 og 15.

Arr. S.M.

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no