Lastar Hendingar
Denne hending er over.

med barnas turlag til holene på Tyssereinane torsdag 22.oktober kl. 17.30-19.00.
Oppmøte/parkering ved ungdomsskulen. Påmelding og meir informasjon på samnanger.dnt.no.

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no