Lastar Hendingar
Denne hending er over.
Tysse og Nordbygda musikklag inviterer til ettermiddagskonsert med musikk for ein kvar smak søndag 23/2 kl. 17:00. Gratis inngang, kaker og kaffi. Lynlotteri.
Velkommen!

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no