Lastar Hendingar

Torsdag 23. september kl. 19.00 med Ingebjørg Andrea Ådnanes (kjent frå The Voice, TV2), Henriette Braarvig og Simon Madsen.

Billettar kan kjøpast på https://ingebjorgandreamusic.ticketco.events/no/nb. Begrensa tal billettar.

Pga. covid-19-restriksjonar rår me til å kjøpa billettar på førehand, men det vert høve for billettkjøp ved inngangen.

Go to Top