Lastar Hendingar
Denne hending er over.

Søn. 18.10. kl.11.00 – Haga.
Born på Kompis deltek.
Offer til kyrkjelydsarbeidet.

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no