Lastar Hendingar
Denne hending er over.

Bygdekinoen, Nordbygda grendahus 
Torsdag 16/1 k
l. 18:00
Frost 2, eventyr-/familiefilm. Aldersgrense: 6 år
Kl. 20:00
Tunnelen, drama/spenning. Aldersgrense: 12 år

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no