Lastar Hendingar
Denne hending er over.

Kurset starter onsdag 14. april kl. 1800. Det avholdes i biblioteket på Bjørkheim og er på 30 timer fordelt på 9 samlinger.
Pris kr. 2.300,- for juniorer og kr. 3.000,- for seniorer, inkludert bøker og alt utstyr.
Påmelding på e-post til harald_kvalvg@yahoo.no
Frist for påmelding: 9. april

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no