Lastar Hendingar
Denne hending er over.

i bedehuset på Tysse torsdag 5. mars kl 19.30.
Tale v. Odd Sverre Hove: Situasjonen i Israel og i Midtausten akkurat no.
Song v. Sven Tore Kulleseid. Forfriskningar.
Kollekt til Ordet og Israel. Velkommen.

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no