Lastar Hendingar
Denne hending er over.

Søndag 16. februar kl. 11.00 i kyrkja på Ådland.
Offer til kyrkja.

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no