Lastar Hendingar
Denne hending er over.

søndag 13. juni kl. 11.00 på Haga.
Dåp. Offer til Haga kyrkje.
Årsmøte etter gudstenesta.

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no