Lastar arrangement
Denne hending er over.

søndag 19. januar kl. 11.00 i kyrkja på Ådland.
Tårnagentar deltek.
Offer til trusopplæringsarbeidet.

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no