Lastar Hendingar
Denne hending er over.

Onsdag 25. mars kl. 14.00.
Samnangerheimen og eldrerådet tilbyr heimebuande eldre i kommunen å møtast til eit varmt måltid i felleskap med andre.
Pris kr 130,-
Påmelding seinast to dagar før til Solveig K. Vassenden: 48 12 46 48.
Meld frå om du treng transport, så vert du henta.
Velkomen!

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no