Lastar Hendingar
Denne hending er over.

Ekstraordinært årsmøte i Samnanger idrettslag
tysdag 24. november 2020 kl. 19 på biblioteket.
Sak: Oppstart av svømmegruppe i idrettslaget.

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no