Lastar arrangement
Denne hending er over.

Nordbygda ungdomslag har basar i grendahuset søndag 16. feb. kl. 17.
Leiken dansar og det vert sal av kaffi og kaker.
Gevinstar vert mottekne med takk, og kan leverast
på bensinstasjonen på Bjørkheim. Håpar mange vil ta
søndagskaffien i grendahuset:)

 

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no