Lastar Hendingar
Denne hending er over.

på biblioteket måndag 16.03.2020 kl. 18:00
Innkomne saker må vera leiar i hende innan 05.03. (E-post: tor.vilhelm.tysseland@gmail.com).
Enkel servering.
Vel møtt!
Styret

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no