Lastar Hendingar
Denne hending er over.

Måndag 17. februar kl. 17.30 på biblioteket.
Vanlege årsmøtesaker.
Enkel servering.
Styret

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no