Lastar Hendingar

Samnanger pensjonistlag har årsmøte onsdag 21. april kl. 13 på biblioteket.
Vanlege årsmøtesaker.
Saker til årsmøtet må vera styret i hende innan 15.04. Påmelding til: S.K. Vassenden, tlf. 48124648

Oddgeir Bruaset skulle vore med oss på denne datoen, men igjen må dette utgå. Ny dato for ankomst 29.09.21

Vel møtt!

Styret 

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no