Lastar Hendingar
Denne hending er over.

Nordre Samnanger Hjortevald kallar inn til årsmøte torsdag 20. februar kl. 19.00 på kommunehuset. Sakliste kan bli tilsendt ved å senda e-post til NSHjort@outlook.com.
Styret

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no