Lastar Hendingar

Nordre Samnanger Hjortevald kallar inn til årsmøte torsdag 22. april kl. 19.00 på Samnanger
barneskule, fellesrommet. 

Sakliste kan bli tilsendt ved å sende mail til NSHjort@outlook.com. 

Grunna smittvernomsyn er det ønskjeleg med påmelding på førehand. Send mail til NSHjort@outlook.com. Dersom smittevernreglar tilseier at årsmøtet ikkje kan haldast fysisk, vil det bli utsett. Jaktfeltleiarar informerer isåfall sine grunneigarar om dette. 

Styret Nordre Samnanger Hjortevald 

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no