Lastar Hendingar
Denne hending er over.

Årsmøte i Samnanger jeger-og fiskerlag 1/3 kl. 19.00 på biblioteket.
Saker til årsmøtet må vera styret i hende innan 22/2.
Vel møtt!
Styret

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no