Lastar Hendingar

Samnanger idrettslag har årsmøte på Bjørkheim Kro og Motell måndag 15. mars kl. 19.00 (Møtet vert digitalt dersom koronasituasjonen krev det).
Innkomne saker må vera leiar i hende innan 1. mars (tor.vilhelm.tysseland@gmail.com)
Vel møtt!

Styret

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no