Lastar Hendingar
Denne hending er over.

Årsmøte i Samnanger Røde Kors Hjelpekorps laurdag 22. februar kl. 18.00
Stad: Røde kors-hytta i Eikedalen.
Årsberetningar og eventuelle saker må vera levert til styret innan 21. februar 2020.
Vel møtt!
Styret

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no