Lastar Hendingar
Denne hending er over.

Samnanger Arbeiderparti
held årsmøte måndag 9. mars kl. 19.00 på biblioteket på Bjørkheim.
Sakliste vert sendt ut til alle medlemmer på e-post.
Vel møtt!

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no