-Å stengja denne vegen er brot på allemannsretten

Publisert 08.10.2020 kl. 05.00

Samnanger kommune meiner at stenginga av tilkomsten til friluftsområdet Sandvikasanden er i strid med reglane i friluftslova. At ein må gå over innmark for å koma til stranda, gjev ikkje grunneigaren rett til å hindra ferdsel på staden, hevdar byggjesaksavdelinga. (Biletet viser grinda som var stengt med hengelås då kommunen var på synfaring i juli).

Les e-avisa
Bestill Abonnement