Dette gjerdet skal stoppa ulovleg bossdumping

2021-09-15T12:59:49+02:00

Your Content Goes Here Publisert 16.09.2021 kl. 05.00 Ved innkøyringslomma øvst i Ådlandsliane er det no kome opp eit to meter høgt og om lag 80 meter langt gjerde. Det skal stoppa folk frå å hiva boss i skråninga her.

Dette gjerdet skal stoppa ulovleg bossdumping2021-09-15T12:59:49+02:00

Ho står åleine i samemanntalet

2021-09-08T14:36:42+02:00

Your Content Goes Here Publisert 09.09.2021 kl. 05.00 – Borgarplikta er unnagjort, seier Monica Tjønna. Ho er den einaste i Samnanger som kan vera med å bestemma kven som skal sitja i Sametinget dei komande fire åra.

Ho står åleine i samemanntalet2021-09-08T14:36:42+02:00

Aker BP og Equinor skal henta kraft i Samnanger

2021-09-01T14:17:24+02:00

Your Content Goes Here Publisert 02.09.2021 kl. 05.00 Oljeselskapa Aker BP og Equinor har konkludert. Kollsnes i Øygarden og Gismarvik i Tysvær er ikkje lenger aktuelle stader å henta straum til oljefelta i Nordsjøen. Berre Samnanger-alternativet kan byggjast ut før felta Noa og Krafla skal setjast i drift i 2027.

Aker BP og Equinor skal henta kraft i Samnanger2021-09-01T14:17:24+02:00

Køyrde i 140 km/t gjennom Eikedalen

2021-08-25T15:04:46+02:00

Your Content Goes Here Publisert 26.08.2021 kl. 05.00 Måndag hadde UP kontroll i 70-sona i Eikedalen. I løpet av dei fire timane dei var på plass, delte dei ut 12 forenkla førelegg for fart. 92 km/t  var høgste målte hastigheit blant desse. I tillegg fekk ein bilførar beslaglagt førarkortet og vart meld til politiet etter å ha køyrd i 140 km/t, det vil seia dobbelt så fort som tillate. Denne personen må rekna med ubetinga fengselsstraff, opplyser politiet i Kvam.   Det vart også delt ut eit forenkla førelegg for bruk av mobiltelefon. 

Køyrde i 140 km/t gjennom Eikedalen2021-08-25T15:04:46+02:00

Fekk over 300.000 kroner til matprosjekt for eldre

2021-08-18T14:05:07+02:00

Your Content Goes Here Publisert 19.08.2021 kl. 05.00 Mange heimebuande eldre saknar nokon å eta middag i lag med. Det ville frivilligsentralen og pensjonistlaget i Samnanger gjera noko med, og før sommarferien søkte dei Helsedirektoratet om støtte til eit spisevenn-prosjekt.  – Me fekk alt me hadde søkt om, fortel frivilligkoordinator Karina Frøland glad.  Det vil seia heile 333.000 kroner til prosjektet, som skal gå fram til slutten av mars neste år.  – Dette er eit tilbod til heimebuande eldre om å koma og få middag gratis i lag med andre ein gong i veka, opplyser Karina Frøland.  Prosjektet startar [...]

Fekk over 300.000 kroner til matprosjekt for eldre2021-08-18T14:05:07+02:00

Imponerte statsråden

2021-08-11T13:53:21+02:00

Your Content Goes Here Publisert 12.08.2021 kl. 05.00 – Eg er imponert over at det er mogleg å få til så viktige handlingar frå ein liten kommune, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein frå KrF då han besøkte kyrkja på Haga tysdag. Prosjektet han skrytte av var kyrkjelyden si drift av ein barneskule i Zambia.

Imponerte statsråden2021-08-11T13:53:21+02:00

Butikk-eventyr

2021-08-04T14:03:36+02:00

Your Content Goes Here Publisert 05.08.2021 kl. 05.00 Annekset bruktbutikk på Bjørkheim har gått i pluss kvar månad sidan oppstarten før jul i fjor. Allereie no har dei begynt å dela ut av overskotet til gode formål rundt om i bygda.

Butikk-eventyr2021-08-04T14:03:36+02:00

Vil gjera Samnanger grønare

2021-07-29T08:34:31+02:00

Your Content Goes Here Publisert 29.07.2021 kl. 05.00 Camilla Stavnes Hisdal startar opp «Bærekraftige liv» i Samnanger. Målet er å finna enkle måtar folk kan leva meir klimavenleg og redusera det økologiske fotavtrykket sitt på. – Samstundes som me vil hjelpa den einskilde med å redusera eigne klimautslepp, handlar det også om å gjera Samnanger til ein betre plass å bu, seier ho.

Vil gjera Samnanger grønare2021-07-29T08:34:31+02:00

Vaksinerer over hundre samningar i veka

2021-07-07T14:09:36+02:00

Your Content Goes Here Publisert 08.07.2021 kl. 05.00 Denne veka vil rundt 1.200 av innbyggjarane i Samnanger ha fått minst éin dose av koronavaksinen. Totalt er det sett om lag 2000 dosar. – No føler eg at det går på skinner, seier Ine Liøen, ein av dei to som tek imot samningane til vaksinering på Samnangerheimen.

Vaksinerer over hundre samningar i veka2021-07-07T14:09:36+02:00

Trekkjer seg frå debattgruppe som ho sjølv starta

2021-06-30T13:51:14+02:00

Your Content Goes Here Publisert 01.07.2021 kl. 05.00 Lokalpolitikar Monica Tjønna har trekt seg frå gruppa «For samningar: Ope politisk forum», som ho starta på Facebook i 2014. – Eg har fått nok av folk som vil vri og venda på alt – og tolkar alt i verste meining, skriv ho på sin eigen Facebook-profil.

Trekkjer seg frå debattgruppe som ho sjølv starta2021-06-30T13:51:14+02:00
Go to Top