About Hallvard Tysse

This author has not yet filled in any details.
So far Hallvard Tysse has created 80 blog entries.

Nytt nei frå fylkestannlegen

2021-01-27T14:33:02+01:00

Your Content Goes Here Publisert 28.01.2021 kl. 05.00 Samnanger får ikkje tilbake offentlege tannhelsetenester, slik kommunestyret har bede om. Svaret frå fylkeskommunen er krystallklart.

Nytt nei frå fylkestannlegen2021-01-27T14:33:02+01:00

Kan dette holet i isen vera laga av ein ufo?

2021-01-20T15:26:10+01:00

Your Content Goes Here Publisert 21.01.2021 kl. 05.00 Laurdag 9. januar oppdaga Terje Wulfsberg eit sju-åtte meter stort og rundt hol i isen på Skarsvatnet i Samnanger. – Det må vera laga av eit objekt som har lege like over vatnet, meiner ufo-entusiasten. Professor i oseanografi ved Universitetet i Bergen, Tore Furevik, trur fenomenet har ei anna forklaring. Utlånt foto

Kan dette holet i isen vera laga av ein ufo?2021-01-20T15:26:10+01:00

Finn fram skiene!

2021-01-13T14:53:03+01:00

Your Content Goes Here Publisert 14.01.2021 kl. 05.00 Dei skiglade blant oss får draumane sine oppfylte i desse dagar. I Totræna, der det for kort tid sidan berre var is, er det no godt med snø og nypreparerte løyper. Eikedalen skisenter opna for sesongen fredag sist veke, og også dei kan melda om svært gode forhold. Alpingruppa i Samnanger er mellom dei som er glade for endeleg å kjenna snø under skiene igjen. Dei starta opp med treningar denne veka. Tilsendt foto

Finn fram skiene!2021-01-13T14:53:03+01:00

Første stikk sett på Samnangerheimen

2021-01-07T15:25:19+01:00

Your Content Goes Here Publisert 07.01.2021 kl. 15.05 Litt over klokka halv eitt i dag, 7. januar, fekk 101 år gamle Oddvar Tvedterås Samnanger si første vaksine mot korona. Han syntes det var stort å få vera nummer ein på vaksineringslista, og var ikkje nemneverdig nervøs på førehand. Tekst og foto: Mathias Reistad – Eg har vore borti så mykje løye tidlegare, så dette er ikkje spesielt skremmande, sa Oddvar medan fagsjukepleiar Kjersti Herland Liøen gjorde klar sprøyta. Sjølve stikket verka det heller ikkje som Oddvar opplevde som særleg smertefullt. – Dette var ikkje noko å skriva heim om, [...]

Første stikk sett på Samnangerheimen2021-01-07T15:25:19+01:00

Håp om UKM også i år

2021-01-06T15:19:16+01:00

Your Content Goes Here Publisert 07.01.2021 kl. 05.00 Koronasituasjonen gjer det utfordrande å planleggja den årlege kulturmønstringa for born og unge. Men sjølv om årets lokale arrangement truleg vert meir avgrensa enn det bruker å vera, er det berre å begynna å øva, oppmodar kulturskulerektor Karianne Kayser. Biletet er frå kulturskulen si framføring på Bjørkheim før jul.

Håp om UKM også i år2021-01-06T15:19:16+01:00

Julegudstenestene på Ådland er fullbooka

2020-12-22T13:52:02+01:00

Your Content Goes Here Publisert 23.12.2020 kl. 05.00 Måndag var begge dei to gudstenestene i kyrkja på Ådland julaftan fullteikna. I Hagakyrkja var det framleis godt med plassar både klokka eitt og klokka to.  AV MARIANNE A. REISTAD Vanlegvis tek kyrkja imot over fire hundre personar til gudsteneste julaftan, men i  år vert det berre plass til halvparten på grunn av smittevernrestriksjonane. I staden for to gudstenester, vert det fire, og det er plass til opptil femti personar på kvar. Det er også gudsteneste i Tysse bedehus julaftan.  Om nokon har veldig lyst til å få med seg julegudstenesta [...]

Julegudstenestene på Ådland er fullbooka2020-12-22T13:52:02+01:00

Stadig fleire pensjonistar flyttar til Bjørkheim

2020-12-16T14:23:00+01:00

Your Content Goes Here Publisert 17.12.2020 kl. 05.00 Trenden med at pensjonistar sel einebustaden og kjøper seg leilegheit i sentrum breier om seg i Samnanger. Bjørkheim Eiendom AS har selt ti nye husvære dei siste par åra. Dei fleste er kjøpte av pensjonistar. Vilhelm og Solveig Haugen flytta inn i sommar.

Stadig fleire pensjonistar flyttar til Bjørkheim2020-12-16T14:23:00+01:00

Desse er på inntektstoppen i Samnanger

2020-12-10T12:12:28+01:00

Your Content Goes Here Publisert 09.12.2020 kl. 14.10 Tysdag 8. desember la Skatteetaten ut skatteoppggjeret for 2019. I Samnanger er Aase Oldervoll Naalsund på inntekstoppen. Ho tente nesten 3,3 millionar kroner i fjor og hadde ein formue på 25 millionar. Her er lista over dei som tente mest:

Desse er på inntektstoppen i Samnanger2020-12-10T12:12:28+01:00

Tre kandidatar kjempar om rådmannsjobben

2020-12-15T11:39:29+01:00

Your Content Goes Here Publisert 03.12.2020 kl. 05.00 Av i alt 13 søkjarar til den faste stillinga som rådmann i Samnanger er tre med i sluttspurten. No har arbeidsutvalet bede om ekstern hjelp til å vurdera kven som er best eigna. Fungerande rådmann Ingebjørg Vamråk (biletet) er mellom dei som ønskjer jobben.

Tre kandidatar kjempar om rådmannsjobben2020-12-15T11:39:29+01:00

Slik var fjoråret for det lokale nærlingslivet

2020-11-26T07:39:37+01:00

Your Content Goes Here Publisert 26.11.2020 kl. 05.00 Av rundt 60 selskap med forretningsadresse i Samnanger gjekk 39 med overskot i fjor. Størst omsetnad hadde Kiwi-butikken på Bjørkheim (biletet). Safa kom hakk i hel.

Slik var fjoråret for det lokale nærlingslivet2020-11-26T07:39:37+01:00

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no