About Hallvard Tysse

This author has not yet filled in any details.
So far Hallvard Tysse has created 39 blog entries.

Fleirtal for å vurdera sak mot tidlegare barnevernsleiar

2020-05-29T11:13:21+02:00

Your Content Goes Here Publisert 28.05.2020 kl. 17.55 Med fem mot fire røyster vedtok Samnanger formannskap torsdag ettermiddag at Advokatfirmaet Elden skal utarbeida underlag for stemning mot den tidlegare barnevernsleiaren i kommunen. AV HALLVARD TYSSE Slik lyder vedtaket som vart sett fram av Knut Harald Frøland (Bl), Lena Tveit (Bl), Odd Arne Haga (Frp), Øyvind Røen (Sp) og Gunn Totland Moss (KrF): «Samnanger kommune har motteke notat med vurdering frå Advokatfirmaet Elden DA, med tittel «Juridisk vurdering – Utredning av ansvarsforholdene for barneverntjenestens ansatte i Samnanger kommune med tanke på mulig krav/søksmål». Jf. kommunestyrevedtak i sak 024/20.  Med utgangspunkt [...]

Fleirtal for å vurdera sak mot tidlegare barnevernsleiar2020-05-29T11:13:21+02:00

Endeleg kan dei eldre få besøk att

2020-05-28T17:53:26+02:00

Your Content Goes Here Publisert 28.05.2020 kl. 05.00 På Samnangerheimen har bebuarar den siste veka kunna ta imot besøkjande i sansehagen. Éin pårørande har fått lov å koma om gongen, etter å ha gjort avtale i forkant. I og med at det er lite koronasmitte i landet for tida, og ikkje noko i Samnanger, er det også planar om å opna forsiktig opp for besøk inne på heimen frå andre veka i juni, opplyser einingsleiar Janne Drevsjø.

Endeleg kan dei eldre få besøk att2020-05-28T17:53:26+02:00

Statnett i gang med storprosjekt i Børdalen

2020-05-20T15:18:07+02:00

Your Content Goes Here Publisert 22.05.2020 kl. 05.00 Det er ei svært etterlengta oppgradering Statnett no er i gang med i Børdalen. Ein ny 300 kV-transformator skal vera i drift i oktober neste år og sikra at ny kraft kan koma ut til forbrukarane. Dermed vil lokale småkraftverk endeleg kunna gå i gang med planlagt utbygging.

Statnett i gang med storprosjekt i Børdalen2020-05-20T15:18:07+02:00

Glad for at Fylkesmannen trekkjer kravet om lovlegkontroll

2020-05-14T11:58:36+02:00

Your Content Goes Here Publisert 14.05.2020 kl. 11.57 – Me kan alle føreta feilvurderingar, seier ordførar Knut Harald Frøland (biletet). Han meiner det står respekt av at Fylkesmannen no har trekt varselet om lovlegkontroll knytt til offentleggjeringa av barnevernsrapporten. AV HALLVARD TYSSE Samnanger kommune har i dag, torsdag 14. mai, motteke brev frå assisterande fylkesmann Gunnar O. Hæreid der han avsluttar saka om lovlegkontroll. Fylkesmannen har kome til at kommunestyret sitt vedtak om at «granskingsrapporten skal vera offentleg og leggjast ut på Samnanger kommune sine heimesider» er ei avgjerd om å gje innsyn i dokumentet. Positive vedtak om innsyn, [...]

Glad for at Fylkesmannen trekkjer kravet om lovlegkontroll2020-05-14T11:58:36+02:00

Kamp om teieplikt og personvern

2020-05-13T14:29:07+02:00

Your Content Goes Here Publisert 14.05.2020 kl. 05.00 Fylkesmannen vil vita om personvernet og teieplikta er godt nok ivaretekne til at den nye barnevernsrapporten kan liggja tilgjengeleg på kommunen si nettside. Tysdag svara advokat John Christian Elden, saman med granskarane Geir Kjell Andersland (biletet) og Thea Totland, at barnevernssakene er så godt kjende i Samnanger at full anonymisering ikkje vil vera mogeleg utan å unnta rapporten frå offentleg innsyn. Dét nektar kommunen, fordi dei granska familiane ønskjer at resultatet skal verta kjent.

Kamp om teieplikt og personvern2020-05-13T14:29:07+02:00

Kyrkja opnar att

2020-05-06T14:32:18+02:00

Your Content Goes Here Publisert 07.05.2020 kl. 05.00 AV MARIANNE A. REISTAD Denne veka vart det bestemt at også kyrkjene skal opna gradvis. Frå og med i dag er det tillate med opptil 50 personar på gudstenester, i bryllaup og gravferder. Første gudsteneste i Samnanger vert på søndag. – På gudstenester med dåp kan det fort koma langt fleire enn 50 menneske. Då kan det verta aktuelt å dela det opp, slik at det vert både ei vanleg gudsteneste og ei for berre dei som skal vera med i dåpen, fortel kyrkjeverje i Samnanger, Britt Haukanes. Hovudpunkta i smittevernrettleiaren [...]

Kyrkja opnar att2020-05-06T14:32:18+02:00

Begynte å skada seg etter overgrep og tvang

2020-04-29T14:25:22+02:00

Your Content Goes Here Publisert 30.04.2020 kl. 05.00 Allereie dagen etter at den tolv år gamle jenta hamna på barnevernsinstitusjon, vart ho utsett for tvang. I periodar vart ho nesten dagleg lagt i bakken og halde nede på ein slik måte at personalet var nøydd til å føra tvangsprotokoll. Jenta er eitt av borna som er omtalt i barnevernsrapporten som Samnanger kommunestyre skal behandla i dag (Illustrasjonsfoto: Scanstockphoto.com).

Begynte å skada seg etter overgrep og tvang2020-04-29T14:25:22+02:00

Ungdomslaget taper 60.000 kroner på to og ein halv månad

2020-04-22T14:17:11+02:00

Your Content Goes Here Publisert 23.04.2020 kl. 05.00 Koronakrisa betyr stillstand og tapte inntekter for fleire frivillige lag og organisasjonar. – Det må berre gå sin gang, men dette er ein katastrofe for oss med tanke på tilskipingar og utleige av grendahuset, seier leiar i Nordbygda ungdomslag, Tone Tysseland Holmefjord.

Ungdomslaget taper 60.000 kroner på to og ein halv månad2020-04-22T14:17:11+02:00

Samnanger opnar barnehagane 22. april

2020-04-17T08:37:33+02:00

Your Content Goes Here Publisert 16.04.2020 kl. 20.05 Etter ein lang debatt vedtok formannskapet torsdag kveld at barnehagane i Samnanger skal opna onsdag 22.april. Småskulen og SFO opnar 27. april. AV HALLVARD TYSSE Før møtet hadde ordføraren teke sterkt til orde for å halda oppe dei strenge smitteverntiltaka som vart innførte 12. mars. Men fem av dei ni representantane i formannskapet meinte at også Samnanger må retta seg etter dei nasjonale retningslinjene. – Når me har fått klare råd frå både helsestyresmaktene og vår eigen smittevernlege, bør me følgja dei, sa Øyvind Strømmen (MDG). Ordførar Knut Harald Frøland (BL) [...]

Samnanger opnar barnehagane 22. april2020-04-17T08:37:33+02:00

Kontrollutvalet går tungt inn i varslingssak

2020-04-15T15:25:33+02:00

Your Content Goes Here Publisert 16.04.2020 kl. 05.00 Kontrollutvalet har engasjert revisjonsfirmaet Deloitte AS til å undersøkja ei varslingssak om arbeidstilhøve i Samnanger kommune. Granskinga skal vera sluttført i midten av mai. Det er ikkje offentleg kjent kva varselet gjeld, eller kven som er omfatta av det, men etter det Samningen kjenner til dreier det seg om tilhøve innan oppvekstsektoren.

Kontrollutvalet går tungt inn i varslingssak2020-04-15T15:25:33+02:00

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no