About Hallvard Tysse

This author has not yet filled in any details.
So far Hallvard Tysse has created 52 blog entries.

Her har grunnen rasa ut under Kvitingsvegen

2020-08-19T14:32:01+02:00

Your Content Goes Here Publisert 20.08.2020 kl. 05.00 I dag vert fylkesvegen til Kvitingen heilt stengt i fire timar. Årsaka er at fundamentet under ein del av vegen mellom Grønsdalen og Kleivane har rasa ut. Vegen må reparerast og sikrast.

Her har grunnen rasa ut under Kvitingsvegen2020-08-19T14:32:01+02:00

Ingebjørg Vamråk overtek som Samnanger-rådmann

2020-08-13T20:30:12+02:00

Your Content Goes Here Publisert 13.08.2020 kl. 20.20 Tidlegare rådmann på Fedje, Ingebjørg Vamråk (49), skal leia kommuneadministrasjonen i Samnanger frå 1. september. Ho vert vikar medan formannskapet leitar etter ein ny fast toppleiar. AV HALLVARD TYSSE Det var eit samrøystes kommunestyre som i ettermiddag vedtok å tilby stillinga til Vamråk. Ho var ein av to søkjarar med rådmannsbakgrunn som var inne til intervju med formannskapet tidlegare i dag. Utdanna jurist Ingebjørg Vamråk har jobba med økonomi, vore lærar og arbeidd med forskning. Ho er utdanna jurist med spesialisering i skatterett. I 2018 måtte ho gå på dagen frå [...]

Ingebjørg Vamråk overtek som Samnanger-rådmann2020-08-13T20:30:12+02:00

Færre camping-gjestar enn vanleg

2020-08-12T13:37:06+02:00

Your Content Goes Here Publisert 13.08.2020 kl. 05.00 På Samnangers einaste campingplass, som ligg vakkert til på Gaupholm, har det vore rolegare enn vanleg denne sommaren. Eigar Bjarne Solberg reknar ikkje med å koma opp i meir enn 50% av omsetnaden frå i fjor. – Men det tok seg opp etter 15. juli, fortel han.

Færre camping-gjestar enn vanleg2020-08-12T13:37:06+02:00

God start på fiskesesongen

2020-08-05T14:07:24+02:00

Your Content Goes Here Publisert 06.08.2020 kl. 05.00 Måndag deltok Anna Wærdahl Tveiterås for første gong på laksefiske i elveosen på Tysse. Etter kort tid drog ho i land ein laks på 4,2 kilo. Leiar i fiskenemnda til Samnanger jeger- og fiskerlag, Thor-Olav Holmefjord, fortel om ein svært god start på sesongen. – Me begynte laurdag 1. august, og i løpet av dei tre første dagane vart det teke 25 fiskar. Det er langt betre enn dei to siste åra, fortel han.

God start på fiskesesongen2020-08-05T14:07:24+02:00

-Det har vore tre krevjande år

2020-07-29T13:51:10+02:00

Your Content Goes Here Publisert 30.07.2020 kl. 05.00 13.juli sende rådmannen e-post til ordførar Knut Harald Frøland der ho sa opp stillinga si og ba om å få gå av snarast mogeleg. – Det er krevjande å sitja i ei slik leiarstilling. Du må vera 200 prosent på heile tida. Dette måtte eg vega opp mot helsesituasjonen min. Svaret vart at nok er nok, fortel Charlotte Hageberg.

-Det har vore tre krevjande år2020-07-29T13:51:10+02:00

Varaordføraren om den nye barnevernstenesta

2020-07-08T13:10:50+02:00

Your Content Goes Here Publisert 09.07.2020 kl. 05.00 Til hausten startar for alvor førebuinga av kommunen si nye barnevernsteneste. Meir samarbeid med andre instansar som arbeider med born, slik som PPT, legekontoret og kommunepsykologen, er noko av det ein vil leggja vekt på i den nye tenesta, opplyser varaordførar Øyvind Røen. Av andre tiltak trekkjer han fram fleire praktiske hjelpetiltak i heimen til vanskelegstelte born og familiar. – Me burde også utnytta frivillige krefter i kommunen, slik som gjennom frivilligsentralen, seier Røen.

Varaordføraren om den nye barnevernstenesta2020-07-08T13:10:50+02:00

Ønskjer dagsturhytte ved Totræna

2020-07-01T14:26:52+02:00

Your Content Goes Here Publisert 02.07.2020 kl. 05.00 Samnanger turlag går inn for at den planlagde dagsturhytta skal plasserast i eit etablert turområde der me får vist fram mykje av den flotte naturen i kommunen vår. Samstundes er det ein fordel at hytta er tilgjengeleg frå skule, barnehage og bustadområde, meiner dei. – Om hytta vert plassert i Totræna, kan ein velja mange ulike stiar og rundturar, påpeikar Vibeke Raae og Torbjørn Storås frå styret i Samnanger turlag.

Ønskjer dagsturhytte ved Totræna2020-07-01T14:26:52+02:00

Politiet gjorde storfangst

2020-06-24T15:00:27+02:00

Your Content Goes Here Publisert 25.06.2020 kl. 05.00 Politiet trur det vert ekstra mykje trafikk på vegane i sommar, og kjem til å ha hyppige kontrollar. Den siste veka har 31 sjåførar vorte bøtlagde for å ha køyrt for fort i Samnanger. Høgaste fart vart målt til 122 km/t i 80-sona i Hisdalen. Føraren vart fråteken sertifikatet. Biletet er frå UP sin kontroll i Eikedalen laurdag. (Foto: Inge Aasgaard)

Politiet gjorde storfangst2020-06-24T15:00:27+02:00

Tok eit oppgjer med den politiske debatten

2020-06-17T14:10:04+02:00

Your Content Goes Here Publisert 18.06.2020 kl. 05.00 Martin Haugen (Bygdalista) reagerer sterkt på måten lokalpolitikarar og andre ordlegg seg i debattforum på nettet.  AV HALLVARD TYSSE Det har vore stor aktivitet i Facebookgruppa "For samningar: Ope politisk forum" dei to siste månadene. Barnevernssaka har skapt enormt engasjement, og både politikarar og innbyggjarar elles har kasta seg over tastaturet. Men ikkje alle er like imponerte over debattnivået. På kommunestyremøtet sist torsdag tok Martin Haugen eit oppgjer med det han meiner er ein ukultur. Han minna om det rådmannen sa i formannskapsmøtet i februar: "Skal me stå som eigen kommune, [...]

Tok eit oppgjer med den politiske debatten2020-06-17T14:10:04+02:00

Stort fleirtal for å gå vidare med barnevernssaka

2020-06-12T08:29:18+02:00

Your Content Goes Here Publisert 11.06.2020 kl. 16.00 Med 13 mot 8 røyster vedtok Samnanger kommunestyre i dag å be om utgreiing av grunnlaget for å gå til erstatningssak mot tidlegare barnevernsleiar. AV HALLVARD TYSSE Både Bygdalista og Miljøpartiet Dei Grøne delte seg i saka. Som i formannskapet understreka Øyvind Strømmen (MDG) at han meinte det var for tidleg å peika ut kven som skal saksøkjast før det er gjort ein grundig gjennomgang av sakskomplekset. Partikollega Oskar Røen støtta på si side fleirtalet, som gjekk inn for at det «med grunnlag i tilgjengeleg dokumentasjon, særleg granskingsrapport utført av advokatane [...]

Stort fleirtal for å gå vidare med barnevernssaka2020-06-12T08:29:18+02:00

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no