About Hallvard Tysse

This author has not yet filled in any details.
So far Hallvard Tysse has created 37 blog entries.

Varaordføraren om den nye barnevernstenesta

2020-07-08T13:10:50+02:00

Your Content Goes Here Publisert 09.07.2020 kl. 05.00 Til hausten startar for alvor førebuinga av kommunen si nye barnevernsteneste. Meir samarbeid med andre instansar som arbeider med born, slik som PPT, legekontoret og kommunepsykologen, er noko av det ein vil leggja vekt på i den nye tenesta, opplyser varaordførar Øyvind Røen. Av andre tiltak trekkjer han fram fleire praktiske hjelpetiltak i heimen til vanskelegstelte born og familiar. – Me burde også utnytta frivillige krefter i kommunen, slik som gjennom frivilligsentralen, seier Røen.

Varaordføraren om den nye barnevernstenesta2020-07-08T13:10:50+02:00

Ønskjer dagsturhytte ved Totræna

2020-07-01T14:26:52+02:00

Your Content Goes Here Publisert 02.07.2020 kl. 05.00 Samnanger turlag går inn for at den planlagde dagsturhytta skal plasserast i eit etablert turområde der me får vist fram mykje av den flotte naturen i kommunen vår. Samstundes er det ein fordel at hytta er tilgjengeleg frå skule, barnehage og bustadområde, meiner dei. – Om hytta vert plassert i Totræna, kan ein velja mange ulike stiar og rundturar, påpeikar Vibeke Raae og Torbjørn Storås frå styret i Samnanger turlag.

Ønskjer dagsturhytte ved Totræna2020-07-01T14:26:52+02:00

Politiet gjorde storfangst

2020-06-24T15:00:27+02:00

Your Content Goes Here Publisert 25.06.2020 kl. 05.00 Politiet trur det vert ekstra mykje trafikk på vegane i sommar, og kjem til å ha hyppige kontrollar. Den siste veka har 31 sjåførar vorte bøtlagde for å ha køyrt for fort i Samnanger. Høgaste fart vart målt til 122 km/t i 80-sona i Hisdalen. Føraren vart fråteken sertifikatet. Biletet er frå UP sin kontroll i Eikedalen laurdag. (Foto: Inge Aasgaard)

Politiet gjorde storfangst2020-06-24T15:00:27+02:00

Tok eit oppgjer med den politiske debatten

2020-06-17T14:10:04+02:00

Your Content Goes Here Publisert 18.06.2020 kl. 05.00 Martin Haugen (Bygdalista) reagerer sterkt på måten lokalpolitikarar og andre ordlegg seg i debattforum på nettet.  AV HALLVARD TYSSE Det har vore stor aktivitet i Facebookgruppa "For samningar: Ope politisk forum" dei to siste månadene. Barnevernssaka har skapt enormt engasjement, og både politikarar og innbyggjarar elles har kasta seg over tastaturet. Men ikkje alle er like imponerte over debattnivået. På kommunestyremøtet sist torsdag tok Martin Haugen eit oppgjer med det han meiner er ein ukultur. Han minna om det rådmannen sa i formannskapsmøtet i februar: "Skal me stå som eigen kommune, [...]

Tok eit oppgjer med den politiske debatten2020-06-17T14:10:04+02:00

Stort fleirtal for å gå vidare med barnevernssaka

2020-06-12T08:29:18+02:00

Your Content Goes Here Publisert 11.06.2020 kl. 16.00 Med 13 mot 8 røyster vedtok Samnanger kommunestyre i dag å be om utgreiing av grunnlaget for å gå til erstatningssak mot tidlegare barnevernsleiar. AV HALLVARD TYSSE Både Bygdalista og Miljøpartiet Dei Grøne delte seg i saka. Som i formannskapet understreka Øyvind Strømmen (MDG) at han meinte det var for tidleg å peika ut kven som skal saksøkjast før det er gjort ein grundig gjennomgang av sakskomplekset. Partikollega Oskar Røen støtta på si side fleirtalet, som gjekk inn for at det «med grunnlag i tilgjengeleg dokumentasjon, særleg granskingsrapport utført av advokatane [...]

Stort fleirtal for å gå vidare med barnevernssaka2020-06-12T08:29:18+02:00

Ida konkurrerer med ungdom frå heile Europa

2020-06-11T08:39:27+02:00

Your Content Goes Here Publisert 11.06.2020 kl. 05.00 17 år gamle Ida Haugen Skulstad er i vinden for tida. Denne veka leverte ho og to medelevar frå Kvam vidaregåande skule inn bidraget sitt til den europeiske statistikk-konkurransen ESC2020. Sist veke kunngjorde Samnanger idrettslag at Ida skal få ungdomsprisen for 2020.

Ida konkurrerer med ungdom frå heile Europa2020-06-11T08:39:27+02:00

Ikkje plass til publikum under kommunestyremøte

2020-06-09T15:27:50+02:00

Your Content Goes Here Publisert 09.06.2020 kl. 11.25 Som følgje av smitteverntiltak vert det ikkje plass til publikum i møterommet på biblioteket komande torsdag, 11. juni, melder kommunen på nettsida si. Kommunestyremøtet vert overført direkte på internett, og alle som ønskjer det kan følgja debatten der. Møtet vert halde i det store møterommet på biblioteket. Vanlegvis er det plass til ein del publikum der, men på grunn av smitteverntiltak i samband med koronavirusutbrotet må politikarane sitja med langt større avstand enn normalt. Dette gjer at det ikkje vert plass til publikum. Biblioteket vil også halda stengt denne dagen. Lenke [...]

Ikkje plass til publikum under kommunestyremøte2020-06-09T15:27:50+02:00

Varslingssaka vert dyrare

2020-06-03T15:06:51+02:00

Your Content Goes Here Publisert 04.06.2020 kl. 05.00 Kontrollutvalet har søkt om tilleggsløyving på 130.000 kroner i samband med varslingssaka som no vert granska, opplyste ordføraren i sist formannskapsmøte. AV HALLVARD TYSSE Det er revisjonsselskapet Deloitte som er i gang med å undersøkja arbeidstilhøva på barneskulen (biletet), der det skal ha danna seg to leirar. Saka har vist seg å vera meir arbeidskrevjande enn då utvalet vedtok å starta undersøkingane. Frå før har kommunestyret løyvd 200.000 kroner til gjennomgangen. No kjem totalsummen opp i 330.000. Etter planen skulle rapporten frå Deloitte leggjast fram for kommunestyret 11. juni, men selskapet [...]

Varslingssaka vert dyrare2020-06-03T15:06:51+02:00

Fleirtal for å vurdera sak mot tidlegare barnevernsleiar

2020-05-29T11:13:21+02:00

Your Content Goes Here Publisert 28.05.2020 kl. 17.55 Med fem mot fire røyster vedtok Samnanger formannskap torsdag ettermiddag at Advokatfirmaet Elden skal utarbeida underlag for stemning mot den tidlegare barnevernsleiaren i kommunen. AV HALLVARD TYSSE Slik lyder vedtaket som vart sett fram av Knut Harald Frøland (Bl), Lena Tveit (Bl), Odd Arne Haga (Frp), Øyvind Røen (Sp) og Gunn Totland Moss (KrF): «Samnanger kommune har motteke notat med vurdering frå Advokatfirmaet Elden DA, med tittel «Juridisk vurdering – Utredning av ansvarsforholdene for barneverntjenestens ansatte i Samnanger kommune med tanke på mulig krav/søksmål». Jf. kommunestyrevedtak i sak 024/20.  Med utgangspunkt [...]

Fleirtal for å vurdera sak mot tidlegare barnevernsleiar2020-05-29T11:13:21+02:00

Endeleg kan dei eldre få besøk att

2020-05-28T17:53:26+02:00

Your Content Goes Here Publisert 28.05.2020 kl. 05.00 På Samnangerheimen har bebuarar den siste veka kunna ta imot besøkjande i sansehagen. Éin pårørande har fått lov å koma om gongen, etter å ha gjort avtale i forkant. I og med at det er lite koronasmitte i landet for tida, og ikkje noko i Samnanger, er det også planar om å opna forsiktig opp for besøk inne på heimen frå andre veka i juni, opplyser einingsleiar Janne Drevsjø.

Endeleg kan dei eldre få besøk att2020-05-28T17:53:26+02:00

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no