About Hallvard Tysse

This author has not yet filled in any details.
So far Hallvard Tysse has created 46 blog entries.

Rår samningane til å venta med byturar

2020-09-16T13:47:44+02:00

Your Content Goes Here Publisert 17.09.2020 kl. 05.00 I Bergen har koronasmitten breidd om seg dei siste vekene. I Samnanger er det framleis ikkje påvist covid-19. – Reiser til Bergen som ikkje er viktige bør utsetjast, meiner smittevernlege Harald Ramm Salbu.

Rår samningane til å venta med byturar2020-09-16T13:47:44+02:00

Sterk usemje om heis på kommunehuset

2020-09-09T14:54:04+02:00

Your Content Goes Here Publisert 10.09.2020 kl. 05.00 – Skal me bruka kommunehuset, må bygget ha heis. Det er eit krav, argumenterte Odd Arne Haga (Frp). Likevel tilrådde formannskapet med knappast mogleg fleirtal at prosjektet ikkje skal gjennomførast i år.

Sterk usemje om heis på kommunehuset2020-09-09T14:54:04+02:00

God vekst i sommarhandelen

2020-09-02T13:35:33+02:00

Your Content Goes Here Publisert 03.09.2020 kl. 05.00 Sommarsesongen har vore godt over normalen for dei næringsdrivande på Bjørkheim. Daglegvarebutikkane har hatt 20-25 prosent auke i kundemassen, og Safautsalet har teke att det dei tapte på å halda stengt under koronarestriksjonane i vår. Danuta Trengereid hos Safa meiner dei aldri har hatt så mykje folk innom i sommarmånadane før.

God vekst i sommarhandelen2020-09-02T13:35:33+02:00

Tjuvfiskarar tekne med villaks i båten

2020-08-26T14:43:55+02:00

Your Content Goes Here Publisert 27.08.2020 kl. 05.00 Søndag vart Statens naturoppsyn tilkalla då to personar dreiv tjuviske utanfor elveosen på Tysse. Dei vart tekne med både villfisk og oppdrettsfisk i båten innanfor fredingssona. Foto: Hartvig Haugen

Tjuvfiskarar tekne med villaks i båten2020-08-26T14:43:55+02:00

Her har grunnen rasa ut under Kvitingsvegen

2020-08-19T14:32:01+02:00

Your Content Goes Here Publisert 20.08.2020 kl. 05.00 I dag vert fylkesvegen til Kvitingen heilt stengt i fire timar. Årsaka er at fundamentet under ein del av vegen mellom Grønsdalen og Kleivane har rasa ut. Vegen må reparerast og sikrast.

Her har grunnen rasa ut under Kvitingsvegen2020-08-19T14:32:01+02:00

Ingebjørg Vamråk overtek som Samnanger-rådmann

2020-08-13T20:30:12+02:00

Your Content Goes Here Publisert 13.08.2020 kl. 20.20 Tidlegare rådmann på Fedje, Ingebjørg Vamråk (49), skal leia kommuneadministrasjonen i Samnanger frå 1. september. Ho vert vikar medan formannskapet leitar etter ein ny fast toppleiar. AV HALLVARD TYSSE Det var eit samrøystes kommunestyre som i ettermiddag vedtok å tilby stillinga til Vamråk. Ho var ein av to søkjarar med rådmannsbakgrunn som var inne til intervju med formannskapet tidlegare i dag. Utdanna jurist Ingebjørg Vamråk har jobba med økonomi, vore lærar og arbeidd med forskning. Ho er utdanna jurist med spesialisering i skatterett. I 2018 måtte ho gå på dagen frå [...]

Ingebjørg Vamråk overtek som Samnanger-rådmann2020-08-13T20:30:12+02:00

Færre camping-gjestar enn vanleg

2020-08-12T13:37:06+02:00

Your Content Goes Here Publisert 13.08.2020 kl. 05.00 På Samnangers einaste campingplass, som ligg vakkert til på Gaupholm, har det vore rolegare enn vanleg denne sommaren. Eigar Bjarne Solberg reknar ikkje med å koma opp i meir enn 50% av omsetnaden frå i fjor. – Men det tok seg opp etter 15. juli, fortel han.

Færre camping-gjestar enn vanleg2020-08-12T13:37:06+02:00

God start på fiskesesongen

2020-08-05T14:07:24+02:00

Your Content Goes Here Publisert 06.08.2020 kl. 05.00 Måndag deltok Anna Wærdahl Tveiterås for første gong på laksefiske i elveosen på Tysse. Etter kort tid drog ho i land ein laks på 4,2 kilo. Leiar i fiskenemnda til Samnanger jeger- og fiskerlag, Thor-Olav Holmefjord, fortel om ein svært god start på sesongen. – Me begynte laurdag 1. august, og i løpet av dei tre første dagane vart det teke 25 fiskar. Det er langt betre enn dei to siste åra, fortel han.

God start på fiskesesongen2020-08-05T14:07:24+02:00

-Det har vore tre krevjande år

2020-07-29T13:51:10+02:00

Your Content Goes Here Publisert 30.07.2020 kl. 05.00 13.juli sende rådmannen e-post til ordførar Knut Harald Frøland der ho sa opp stillinga si og ba om å få gå av snarast mogeleg. – Det er krevjande å sitja i ei slik leiarstilling. Du må vera 200 prosent på heile tida. Dette måtte eg vega opp mot helsesituasjonen min. Svaret vart at nok er nok, fortel Charlotte Hageberg.

-Det har vore tre krevjande år2020-07-29T13:51:10+02:00

Varaordføraren om den nye barnevernstenesta

2020-07-08T13:10:50+02:00

Your Content Goes Here Publisert 09.07.2020 kl. 05.00 Til hausten startar for alvor førebuinga av kommunen si nye barnevernsteneste. Meir samarbeid med andre instansar som arbeider med born, slik som PPT, legekontoret og kommunepsykologen, er noko av det ein vil leggja vekt på i den nye tenesta, opplyser varaordførar Øyvind Røen. Av andre tiltak trekkjer han fram fleire praktiske hjelpetiltak i heimen til vanskelegstelte born og familiar. – Me burde også utnytta frivillige krefter i kommunen, slik som gjennom frivilligsentralen, seier Røen.

Varaordføraren om den nye barnevernstenesta2020-07-08T13:10:50+02:00

Kontakt oss

Reistadliane 22, 5652 ÅRLAND

Phone: 56 58 77 05

Web: www.samningen.no