Vil du annonsera i Samningen?

Annonseprisar 2021*

Annonseside: Kr. 7,90 pr. mm.
Tekstside: Kr. 11,50 pr. mm.
1. side: Kr. 14,60 pr. mm.
Fargetillegg: Kr. 320,-

Private småannonser:
Inntil 3 linjer: Kr. 150,- for eitt innrykk, kr 200,- for to innrykk
4-6 linjer: Kr. 200,- for eitt innrykk, kr. 300,- for to innrykk

*I tillegg kjem 25 % mva.

Bestilling
Send oss ein e-post: annonser@samningen.no eller ring oss på 56 58 77 05.

Fakta:

  • Bygdebladet Samningen er lokalavis i Samnanger kommune, Hordaland.
  • Avisa kjem ut med 48 nummer i året.
  • Godkjent nettoopplag 2020:  1.398
  • Stoff og annonser må vera redaksjonen i hende seinast tysdag kl.12.

Har du tips til oss?

Send oss ei melding, så kontaktar me deg.