Om Samningen

Bygdebladet Samningen er lokalavis i Samnanger kommune, Hordaland.Forsida

Utgjevar: Samnanger Bladlag AS

Avisa kjem ut med 48 nummer i året.

Utgjevingsdag er torsdag.

Godkjent nettoopplag 2016:  1.424

Stoff og annonser må vera redaksjonen i hende seinast tysdag kl.12.

TILSETTE:

Hallvard Tysse, redaktør/dagleg leiar

Anne Liv Haukanes, journalist

Anja Elisabeth Gjerde Markhus, journalist

Ingrid Bjørke Nisamjan, marknadskonsulent

smn11151001Elin Hovland Gjerde, forretningsførar

Me gjer merksam på at denne nettavisa vert samla inn og lagra av Nasjonalbiblioteket regelmessig. Nettavisa vil verta gjort tilgjengeleg som kjeldemateriale for forsking og dokumentasjon.