Om Samningen

Bygdebladet Samningen er lokalavis i Samnanger kommune, Hordaland.

Utgjevar: Samnanger Bladlag AS

Avisa kjem ut med 48 nummer i året.

Utgjevingsdag er torsdag

Godkjent nettoopplag 2016:  1.424

Stoff og annonser må vera redaksjonen i hende seinast tysdag kl.12.

Framsida 1. februar