Bestill abonnement

Samningen kjem ut torsdagar, og har 48 utgåver i året. Vil du tinga abonnement?

Send ein e-post til: abonnent@samningen.no
eller ring oss på 56 58 77 05.

Bladpengar:

Frå 01.01.2020 består eit abonnement på Samningen av papiravis + e-avis
Teiknar du abonnement for 2020 no, får du Samningen resten av 2019 for kr. 1,.-.  (Tilbodet gjeld nye abonnentar).

Prisar:

Heilår kr. 880,-

Utland kr. 950,- (For dei som berre vil ha e-avisa er prisen kr. 880,-)

Halvår kr. 500,-

Student/militær: kr. 540,-