Bestill annonse

Vil du annonsera i Samningen?

Send oss ein e-post: post@samningen.no
eller ring oss på 56 58 77 05.

Me må ha annonsene seinast tysdag kl. 12.

Annonseprisar 2017*

Annonseside: Kr. 6,40 pr. mm.
Tekstside: Kr. 9,50 pr. mm.
1. side: Kr. 12,00 pr. mm.

Fargetillegg: Kr. 250,-

Private småannonser:

Inntil 3 linjer: Kr. 100,- for eitt innrykk, kr 145,- for to innrykk

3-6 linjer: Kr. 145,- for eitt innrykk, kr. 200,- for to innrykk

Kr. 60,- i tillegg for bilete

*I tillegg kjem 25 % mva.