Bestill annonse

Vil du annonsera i Samningen?

Send oss ein e-post: annonser@samningen.no
eller ring oss på 56 58 77 05.

Me må ha annonsene seinast tysdag kl. 12.

Annonseprisar 2018*

Annonseside: Kr. 6,70 pr. mm.
Tekstside: Kr. 10,20 pr. mm.
1. side: Kr. 12,90 pr. mm.

Fargetillegg: Kr. 280,-

Private småannonser:

Inntil 3 linjer: Kr. 100,- for eitt innrykk, kr 150,- for to innrykk

3-6 linjer: Kr. 150,- for eitt innrykk, kr. 200,- for to innrykk

*I tillegg kjem 25 % mva.