Bestill annonse

Vil du annonsera i Samningen?

Send oss ein e-post: annonser@samningen.no
eller ring oss på 56 58 77 05.

Me må ha annonsene seinast tysdag kl. 12.

Annonseprisar 2019*

Annonseside: Kr. 7,20 pr. mm.
Tekstside: Kr. 10,70 pr. mm.
1. side: Kr. 13,50 pr. mm.

Fargetillegg: Kr. 300,-

Private småannonser:

Inntil 3 linjer: Kr. 150,- for eitt innrykk, kr 200,- for to innrykk

4-6 linjer: Kr. 200,- for eitt innrykk, kr. 300,- for to innrykk

*I tillegg kjem 25 % mva.