Til lukke

“Til lukke”-helsingane i Samningen er gratis. Frist for innlevering er seinast tysdag kl. 12.

Det greiaste er om du sender helsing og bilete på e-post til redaksjonen@samningen.no Det beste er om biletet er i jpg-format.

Du kan sjølvsagt også senda helsingane med vanleg post. Me returnerer biletet om du ønskjer det.

Den tredje måten å gjera det på er å ta med biletet og koma innom bladstova. Me skannar biletet med det same, slik at du får det med deg igjen.

Og altså: Det er heilt gratis!