Prisliste

Bladpengar 2019:

Heilår kr. 820,-

Utland kr. 880,-

Halvår kr. 480,-

Student/militær: kr. 520,-

Annonseprisar*

Annonseside: Kr. 7,20 pr. mm.

Tekstside: Kr. 10,70 pr. mm.

1. side: Kr. 13,50 pr. mm.

Fargetillegg: Kr. 300,-

Private småannonser*

Inntil 3 linjer: Kr. 150,- for eitt innrykk, kr 200,- for to innrykk

4-6 linjer: Kr. 200,- for eitt innrykk, kr. 300,- for to innrykk

*I tillegg kjem 25 % mva.