Prisliste

Bladpengar 2018:

Heilår kr. 780,-

Utland kr. 840,-

Halvår kr. 460,-

Student/militær: kr. 490,-

Annonseprisar*

Annonseside: Kr. 6,70 pr. mm.

Tekstside: Kr. 10,20 pr. mm.

1. side: Kr. 12,90 pr. mm.

Fargetillegg: Kr. 280,-

Private småannonser:

Inntil 3 linjer: Kr. 100,- for eitt innrykk, kr 150,- for to innrykk

3-6 linjer: Kr. 150,- for eitt innrykk, kr. 200,- for to innrykk

*I tillegg kjem 25 % mva.