Prisliste

Bladpengar

Heilår kr. 740,-

Utland kr. 790,-

Halvår kr. 440,-

Student kr. 490,-

Annonseprisar*

Annonseside: Kr. 6,40 pr. mm.

Tekstside: Kr. 9,50 pr. mm.

1. side: Kr. 12,00 pr. mm.

Fargetillegg: Kr. 250,-

Private småannonser:

Inntil 3 linjer: Kr. 100,- for eitt innrykk, kr 145,- for to innrykk

3-6 linjer: Kr. 145,- for eitt innrykk, kr. 200,- for to innrykk

Kr. 60,- i tillegg for bilete

*I tillegg kjem 25 % mva.