Prisliste

Bladpengar 2020:

Frå 01.01.2020 består eit abonnement på Samningen av papiravis + e-avis
Teiknar du abonnement for 2020 no, får du Samningen resten av 2019 for kr. 1,.-.  (Tilbodet gjeld nye abonnentar).
Avisa kjem ut torsdagar og har 48 utgåver i året.

Prisar:

Heilår kr. 880,-

Utland kr. 950,- (For dei som berre vil ha e-avisa er prisen kr. 880,-)

Halvår kr. 500,-

Student/militær: kr. 540,-

Annonseprisar 2019*

Annonseside: Kr. 7,20 pr. mm.

Tekstside: Kr. 10,70 pr. mm.

1. side: Kr. 13,50 pr. mm.

Fargetillegg: Kr. 300,-

Private småannonser*

Inntil 3 linjer: Kr. 150,- for eitt innrykk, kr 200,- for to innrykk

4-6 linjer: Kr. 200,- for eitt innrykk, kr. 300,- for to innrykk

*I tillegg kjem 25 % mva.