Skytingens dag
Map Unavailable

19. mai
11:00 - 13:00


 Vel møtt på skytingens dag i Gaupholmsmarka søndag 19. mai kl. 11.00 – 13.00.

Tysse skytterlag