Samnanger pensjonistlag
Map Unavailable

02. nov
16:00


Møte fredag 02.11.18
Stad: Haga kyrkje kl 16.00
Prosjektmedarb. Anita Lønnebakken Sævild held foredrag om hjelpemidlar i heimen. Elevar frå kulturskulen deltek.
Matøkt. Utlodding.
Alle er hjarteleg velkomne!