Samnanger kunstlag, måletreff
Map Unavailable

06. feb
18:00 - 21:00


Måletreff
Onsdag 6. februar kl. 18-21 på Samnanger barneskule.
Gratis for medlemmer i Samnanger kunstlag,
kr. 50,- for alle andre. Kontakt: Kristine Langeland,
916 46 542 el. Margunn Lønnebakken, 959 36 191.