Røde Kors-basaren
Map Unavailable

27. okt
16:30


Samnanger Røde Kors Hjelpekorps held basar
i Vonheim søndag 27. oktober kl. 16.30.
Sal av kaker og kaffi. Vel møtt!