Overnattingstur
Map Unavailable

30. mar - 31. mar
0:00


Speidergruppa i Samnanger har invitert turlaget med på overnattingstur 30. – 31. mars. Turen er for deg som går i 3. – 5. klasse, og det er 10 plassar. Sjølve turen er gratis, men me spleiser på maten. For meir informasjon og påmelding gå inn på nettsida til Samnanger Turlag, samnanger.dnt.no. Påmeldinga opnar laurdag 9. mars. Håpar me ser deg der!